Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

Master's Programme in Computer and Information Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TIT2Y
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-01-21
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2021/130
  • Studieplanen gäller från: HT 2022
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller beräkningsvetenskap II (1TD395).

Termin 6

Period 3

Period 4

1TE743 kan tillgodoräknas mot 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B

Termin 7

Programmet har fem profiler under år 4 och 5: dataanalys (da), datorsystem (ds), inbyggda system (is), människa, maskin och samhälle (mms) samt mjukvaruutveckling (mu). En av dessa profiler måste väljas. Samtliga kurser inom en profil krävs för examen. För samtliga profiler gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot entreprenörsskolan (ingen platsgaranti).

Profil: Dataanalys
Profilen består, utöver examensarbetet, av 37,5 hp under år 4 och 22,5 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Datorsystem
Profilen består, utöver examensarbetet, av 45 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 30
hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Inbyggda system
Profilen består, utöver examensarbetet, av 35 hp under år 4 och 25 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Människa, maskin och samhälle
Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Mjukvaruutveckling
Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Valbara kurser
Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1.
De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.
Kurserna 1DT081 samt 1DT088 går inte att söka på ordinarie väg. Dessa kurskoder används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. Vid intresse av ett projekt som endera av dessa kurser, kontakta programmets studievägledare.

Period 1

Period 2

Termin 8

Profil: Dataanalys

Period 3

eller

kombinerat med en annan kurs om 7,5 hp från listan över valbara kurser i period 3, förslagsvis 1MS031, 1MS043 eller 1MS047.

Period 4

En av:

Profil: Datorsystem

Period 3

Period 4

Profil: Inbyggda system

Period 3

Period 4

Profil: Människa, maskin och samhälle

Period 3

Period 4

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 3

Period 4

Valbara kurser
Valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 2.
De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.
Kurserna 1DT081 samt 1DT088 går inte att söka på ordinarie väg. Dessa kurskoder används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. Vid intresse av ett projekt som endera av dessa kurser, kontakta programmets studievägledare.

Period 3

Period 4

Termin 9

Profil: Dataanalys

Period 2

Profil: Datorsystem

Profil: Inbyggda system

Period 1

Period 2

eller

Profil: Människa, maskin och samhälle

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 1

Period 2

Valbara kurser
Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1.
De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.
Kurserna 1DT081 samt 1DT088 går inte att söka på ordinarie väg. Dessa kurskoder används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. Vid intresse av ett projekt som endera av dessa kurser, kontakta programmets studievägledare.

Period 1

1DL580 ges i egenbestämd studietakt under hela terminen.

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp
School of Entrepreneurship in Uppsala
Ej platsgaranti.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)