Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi

Master's Programme in Computer and Information Engineering

 • 300 högskolepoäng
 • Programkod: TIT2Y
 • Fastställd: 2015-03-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2022-11-07
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2022/136
 • Studieplanen gäller från: HT 2023
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Avklarad kurs 1DL201 räknas även som motsvarande Algoritmer och Datastrukturer I samt Funktionell programmering.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Avklarad kurs 1DT003 räknas även som motsvarande Datakommunikation I samt Operativsystem I.

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

1TD403 kan inte ingå i examen tillsammans med annan grundkurs i beräkningsvetenskap (exempelvis 1TD394, 1TD393 eller 1TD333) eller Beräkningsvetenskap II (1TD395).

Termin 6

Period 3

Period 4

1TE743 kan tillgodoräknas mot 2FE025 Företagsekonomi, baskurs A/B

Termin 7

Programmet har fem profiler under år 4 och 5: dataanalys (da), datorsystem (ds), inbyggda system (is), människa, maskin och samhälle (mms) samt mjukvaruutveckling (mu). En av dessa profiler måste väljas. Samtliga kurser inom en profil krävs för examen. För samtliga profiler gäller att kurser placerade på höstterminen i årskurs 5 kan bytas ut mot entreprenörsskolan (ingen platsgaranti).

Profil: Dataanalys

Profilen består, utöver examensarbetet, av 37,5 hp under år 4 och 22,5 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Datorsystem

Profilen består, utöver examensarbetet, av 45 hp under år 4 och 15 hp under år 5, vilket lämnar 30

hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Inbyggda system

Profilen består, utöver examensarbetet, av 35 hp under år 4 och 25 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Människa, maskin och samhälle

Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Profil: Mjukvaruutveckling

Profilen består, utöver examensarbetet, av 40 hp under år 4 och 20 hp under år 5, vilket lämnar 30 hp till valbara kurser.

Period 1

Period 2

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 går inte att söka på ordinarie väg. Dessa kurskoder används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. Vid intresse av ett projekt som endera av dessa kurser, kontakta programmets studievägledare.

Period 1

Period 2

Termin 8

Profil: Dataanalys

Period 3

eller

kombinerat med en annan kurs om 7,5 hp från listan över valbara kurser i period 3, förslagsvis 1MS031 eller 1MS047.

Period 4

En av:

Profil: Datorsystem

Period 3

Period 4

Profil: Inbyggda system

Period 3

 • Trådlös kommunikation och nätverksbaserade inbyggda system, 5 högskolepoäng (1DT194)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Inbyggda system A1N
 • Programmering av inbyggda system, 5 högskolepoäng (1DT106)
  Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap A1F, Teknik A1F, Inbyggda system A1F

Period 4

Profil: Människa, maskin och samhälle

Period 3

Period 4

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 3

Period 4

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 4 termin 2. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 2.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen och går inte att söka på ordinarie väg.

Period 3

1MS031 ges endast udda vårterminer, d.v.s vt25, vt27, vt29 etc.

Period 4

Termin 9

Profil: Dataanalys

Period 2

Profil: Datorsystem

Profil: Inbyggda system

Period 1

Period 2

eller

Profil: Människa, maskin och samhälle

En av kurserna 1DT012 och 1MD033 läses under termin 9.

 

Period 1

Period 2

Profil: Mjukvaruutveckling

Period 1

Period 2

Valbara kurser

Valbara kurser under årskurs 5, termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 5, termin 1.

De i respektive profil rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan profil eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Kurserna 1DT081 samt 1DT088 används vid projektarbeten som ligger utanför den ordinarie studieplanen. 

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan, 60 hp

School of Entrepreneurship

Ej platsgaranti.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)