Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Kemi för förnybar energi (Chemistry for Renewable Energy)

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Kemi för förnybar energi (giltig från HT 2020)
Följande beteckningar används:
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Valfri kurs eller kurser, 15 hp

Termin 4

Preliminärt läsår 2021/2022

Termin 3
Period 1
Kemisk energiomvandling och energilagring, 10 högskolepoäng (1KBxxx)
Forskningspraktik i kemi II, 5 hp (1KB045)

Period 2
Valfri kurs eller kurser, 15 hp
Examensarbete E i kemi, 15 (av 45) högskolepoäng (1KB053)
 
Termin 4
Examensarbete E i kemi, 30 högskolepoäng (1KB052)
Examensarbete E i kemi, 30 (av 45) högskolepoäng (1KB053)