Studieplan för Masterprogram i kemi

Master's Programme in Chemistry

Inriktning: Teoretisk kemi och beräkningskemi (Theoretical and Computational Chemistry)

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk kemi och beräkningskemi (giltig från HT 2023)