Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Bachelor's Programme in Nuclear Engineering

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: TKK1Y
  • Fastställd: 2015-01-27
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-11-11
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2019/267
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

1FA400 består av olika delkurser som är anpassade för att komplettera kunskaper som kan saknas beroende på om studenternas bakgrund är elektro- eller maskinteknik.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

* Obligatorisk