Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Bachelor's Programme in Mechanical Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TMA1Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2019-03-05
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

 En av kurserna 1MI088 och 1MI077 är obligatorisk inom examenskravet.

Period 3

Period 4

Anm. Några valbara kurser i årskurs 3 samt tillvalskurserna söks i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

Termin 7

Tillvalskurser som kan läsas när studenten uppfyller förkunskapskraven.

Kursen Praktisk produktframtagning finns i en 5 hp- en 10 hp-variant och kan läsas när som helst under året.

Ingenjörsetik, 5 hp (1TE687) kan inte ingå i examen tillsammans Kvalitetsteknik,
10 hp (1TE055) då den senare är läst hösten 2019 eller senare.

1TD433 går i period 1 och 3.
1MA017 går i period 4.
1MI007 går i valfri period.
1TE687 går i period 3.
 

* Obligatorisk