Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Master's Programme in Molecular Biotechnology Engineering

 • 300 högskolepoäng
 • Programkod: TMB2Y
 • Fastställd: 2014-11-11
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-01-21
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2019/267
 • Studieplanen gäller från: HT 2020

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

 1. 1FA533 eller 1FA528
 2. 1TE743 eller 1KB501
 3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

Period 1

Period 2

Termin 6

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

 1. 1FA533 eller 1FA528
 2. 1TE743 eller 1KB501
 3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

Period 3

Period 4

Termin 7

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.

Kurserna i period 41 kan även läsas i period 51.

Period 1

Period 2

I period 41-42 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 41:
A: 1MB429, 1MB447
B: 1MB429, 1RT490, 1TD328
C: 1DL210, 1MB459, 1TD328

Period 42:
A: 1MB436, 1MB464
B: 1KB162, 1KB756, 1MB436
C: 1DL231, 1KB162, 1TD396
D: 1TD396, 1MB464

Termin 8

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.

Period 3

Period 4

I period 43-44 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 43:
A: 1MB449, 1MB433
B: 1MB449, 1MB463
C: 1MB461, 1DL471
D: 3FB028, 1KB429

Period 44:
A: 1KB768, 1TE698
B: 1TD065, 1MB462
C: 1TE698, 1TE769

1MB463 ges i mån av resurser.

Termin 9

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.
 

Period 1

I period 51 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

A: 1KB457, 1KB446
B: 1MB514, 1MB515, 1MB516

Period 2

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av följande obligatoriska slutkurser inom examen:

eller

eller

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Period 3

Period 4

För följande kurser kontakta examinator vid kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för registrering.

Följande kurser utlyses efter särskild ordning. Kontakta kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för information.

* Obligatorisk