Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Bachelor's Programme in Biomedical Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TME1Y
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-13
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Programmet inrättas från och med ht 2018 och studieplanen för årskurs 3 (lå 2020/2021) är preliminär.

Termin 5 ges preliminärt följande (obligatoriska) kurser:
Medicinsk informatik 5 Hp
Industriell ekonomi 5 Hp
Implementering av medicinsk teknik 5 Hp
Miljöteknik 5 Hp
Verksamhetsförlagd utbildning 10 Hp

Termin 6 ges preliminärt följande kurser:
Elkraftteknik 5 Hp (obligatorisk)
Additiv tillverkning 5 Hp (valbar)
Projektarbete i medicinsk teknik 5 Hp (valbar)
Industriell projektledning 5 Hp (valbar)
Teknikbaserat entreprenörskap 5 Hp (valbar)
Examensarbete i medicinsk teknik 15 Hp (obligatorisk)

Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

* Obligatorisk