Studieplan för Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik

Bachelor's Programme in Biomedical Engineering

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TME1Y
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-11-07
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2022/136
  • Studieplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

1TE785 Kvalitetsteknik och 1TS336 Kvalitetsteknik kan inte ingå i examen tillsammans. 

Termin 5

Period 1

Under perioden läses Medicinsk informatik och antingen Verksamhetsförlagd utbildning eller Industriell ekonomi tillsammans med Implementering av medicinsk teknik.

Period 2

Under perioden läses Miljöteknik och antingen Verksamhetsförlagd utbildning eller Industriell ekonomi tillsammans med Implementering av medicinsk teknik, dvs. den kombination som inte lästes under period 1.

Termin 6

Period 3

Period 4

Samtliga valbara kurser i årskurs 3 sökes i konkurrens med studenter från andra program, varför plats inte kan garanteras på förstahandsval.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)