Studieplan för Masterprogram i materialteknik

Master's Programme in Materials Engineering

Termin 1

Period 1

Period 2

1TE015 och 1TE016 kan läsas i årskurs 2.

Termin 2

Period 3

Period 4

1TM114 Brottmekanik ges i mån av resurser

Termin 3

Period 1

1TM133 Experimentella metoder inom materialmekanik ges i mån av resurser

Period 2

1TM136 Datorbaserad materialmekanik II ges i mån av resurser

Termin 4

Preliminär studieplan 2023‐2024

TERMIN 3
Period 1

Avancerad materialanalys, 5 högskolepoäng (1TE074)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kemi A1F, Materialteknik A1F

Experimentella metoder inom materialmekanik, 5 högskolepoäng (1TM133)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

Material i energisystem II, 5 högskolepoäng (1TE071) 
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kemi A1F, Materialteknik A1F

Kemisk energilagring, 5 högskolepoäng (1KB269)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N

Material och hållbar utveckling, 5 högskolepoäng (1TM115)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

Försöksplanering, datahantering och statistisk analys för materialvetare, 5 högskolepoäng (1KB570) 
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N, Materialteknik A1N
 
1TM133 Experimentella metoder inom materialmekanik ges i mån av resurser.

Period 2
Projektkurs i mikro/nanoteknik, 10 högskolepoäng (1TE072) 
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

Projektkurs i nanoteknologi och funktionella material, 10 högskolepoäng (1TM134)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

Projektkurs i material för medicinska tillämpningar, 10 högskolepoäng (1TM135)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

Ytbeläggningar för energitillämpningar, 10 högskolepoäng (1TE073)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F

Nanomaterial för energi‐ och miljötillämpningar, 5 högskolepoäng (1TM548)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Materialteknik A1N

Datorbaserad materialmekanik II, 5 högskolepoäng (1TM136)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1F

Öppen fördjupningskurs i materialteknik, 5 högskolepoäng (1TM137)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A1N

Projektkurs i fasta tillståndets fysik, 10 högskolepoäng (1TM004)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Materialteknik A1F
 
1TM136 Datorbaserad materialmekanik II ges i mån av resurser. 

TERMIN 4
Examensarbete i materialteknik, 30 högskolepoäng (1TM131)
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Materialteknik A2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2022:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2022)