Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

Master's Programme in Sociotechnical Systems Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TST2Y
  • Fastställd: 2015-03-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2022-11-07
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2022/136
  • Studieplanen gäller från: HT 2023
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Följande kurser årskurs 3 passar inom:

Profilering mot IT-system: 1DL210, 1MD031, 1DL301 och 1DT066.

Profilering mot energisystem: 1FA401 och 1TE064.

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp.

En kurs Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle är obligatorisk för examen.

Termin 7

Följande kurser årskurs 4 passar inom:

Profilering mot IT-system: 1DL360, 1DL400, 1DT072 och 1MD200.

Profilering mot energisystem: 1TE754, 1TE726 och 1GV334.

Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen.

Kurserna ges fördelade på 5 hp period 1 och 5 hp period 2.

Period 1

1RT495 ges även i period 4

Period 2

Termin 8

En av kurserna Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 3 och 10 hp period 4.

Period 3

1RT700 ges även i period 2

Period 4

Termin 9

Följande kurser årskurs 5 passar inom:

Profilering mot IT-system: 1DL251.

Profilering mot energisystem: 1TE037.

Period 1

1DL251 ges även i p3.

2FE033 ges på kvällstid (p1 och p3) alternativt kan studenten läsa 1DL251 på dagtid.

Period 2

Termin 10

Tillvalskurser:

Period 1

Period 2

Period 3

Kurs 1TE038 och 1TE043 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Period 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2023:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2023)