Studieplan för Masterprogram i tillämpad bioteknik

Master's Programme in Applied Biotechnology

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TTB2M
  • Fastställd: 2009-05-06
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2020-11-11
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2020/258
  • Studieplanen gäller från: HT 2021
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Följande beteckningar används:
G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp
A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp
A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå
A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)
A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Alternativt:

Ingen platsgaranti för kursen 1MB433.

Period 4

1BG353 väljs av studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Period 1

1BG355 under period 1-3.

Period 2

1BG355 under period 1-3 eller 2-4.

1BG354 under period 2-3.

Termin 4

Period 3

Ingen platsgaranti för kursen 1MB433.

Valbar kurs om 5 hp

1BG354 under period 2-3 eller 3-4.

1BG355 under period 2-4.

Period 4

1BG354 under period 3-4

1BG355 under period 2-4

Valbara kurser (varierande perioder):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)