Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Master's Programme in Materials Engineering

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

Termin 9

Period 1

Period 2

Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (ej platsgaranti).

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Period 2

Period 3

Maximalt 15 högskolepoäng Forskningspraktik i materialvetenskap får ingå i examen.

* Obligatorisk