Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Geofysik (Geophysics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: GEOF
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2015/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Termin 1

Period 1

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik:

Kurserna 1GV017 och 1GV018 ges bara på svenska.

Period 2

Alternativ för student som läst kurserna ovan inom Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik:

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GE038 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Period 2

Kursen 1FA357 ges bara udda år.
Kursen 1GE054 ges fr.o.m. hösten 2017.

Termin 4

Period 3

Övriga kurser som kan läsas under valfri period.

Period 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

 • Senaste studieplan för inriktningen Geofysik (giltig från HT 2016)