Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Materialfysik (Materials Physics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: MAFY
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2015/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA560, 1FA587, 1FA581, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kurs 1FA560 ges endast udda år.

Period 2

Kurs 1FA560 och 1FA555 ges endast udda år.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA574 ges endast jämna år.

Termin 3

Se termin 1.

Period 2

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

 • Senaste studieplan för inriktningen Materialfysik (giltig från HT 2016)