Studieplan för Masterprogram i fysik

Master's Programme in Physics

Inriktning: Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (Theoretical Physics: Quantum Fields and Strings)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFY2M
 • Inriktningskod: TEOR
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-03-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2015/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2016
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:
1FA160, 1FA587, 1FA158, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kursen 1FA159 ges bara jämna år.
Kursen 1FA160 ges bara udda år.
Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA158 ges bara udda år.
Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2016:

 • Senaste studieplan för inriktningen Teoretisk fysik - kvantfält- och strängteori (giltig från HT 2016)