Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: THU2M
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik på 15 eller 30 hp.

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: