Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Matematik (Mathematics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: MATE
  • Fastställd: 2011-11-10
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Kurserna 1MA038, 1MA196 och 1MA227 ges udda år.
Kurserna 1MA531, 1MA217 och 1MS033 ges jämna år.

Termin 2

Kurserna 1MA567 och 1MA259 ges udda år.
Kurserna 1MS030, 1MA056, 1MA197 och 1MA207 ges jämna år.

Den som avser att avlägga magisterexamen ska välja kursen Examensarbete D.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: