Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Tillämpad matematik och statistik (Applied Mathematics and Statistics)

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TMA2M
  • Inriktningskod: TIMS
  • Fastställd: 2015-11-12
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2016-11-10
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2015/47
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Kursen 1MS369 ges jämna år och kursen 1MS370 udda år.

Termin 2

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år opch kursen 1MA227 udda år.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: