Studieplan för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Master's Programme in Computational Science

Termin 1

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen, antingen av de valfria kurserna nedan eller bland andra kurser i inriktningsämnet, till exempel inom kemi, biologi, geovetenskap, datavetenskap eller matematik, förutsatt att förkunskaperna är uppfyllda.

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 2

Period 3

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

1MS009 ges jämna år.

Period 4

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: