Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Astronomi (Astronomy)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TFY1K
 • Inriktningskod: ASTR
 • Fastställd: 2009-05-06
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-10
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2015/47
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser

Övrig kurs med ej fastställd period:

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017: