Studieplan för Grundlärarprogrammet

Primary School Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Primary Education - Pre-School and School Years 1-3)

  • 240 högskolepoäng
  • Programkod: UGR0Y
  • Inriktningskod: FÖGR
  • Fastställd: 2012-03-20
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2020-03-13
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2016/534
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

VFU III riktad mot ämnesstudier, grundlärare F-6

(Ny kurs)

* Obligatorisk