Studieplan för Masterprogram i molekylär bioteknik

Master's Programme in Molecular Biotechnology

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)
Årskurs 1 ges inte läsåret 2017/2018.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4