Studieplan för Masterprogram i förnybar elgenerering

Master's Programme in Renewable Electricity Production

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TFE2M
 • Fastställd: 2014-11-11
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2016/123
 • Studieplanen gäller från: HT 2017
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för elektroteknik

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Vattenkraft - teknik och system, 10 hp (1TE029) erbjuds även under termin 3.

Period 2

Under period 11 och 12 kan 15 hp läsas som individuell komplettering av grundläggande kurser.
 

Termin 2

Period 3

Modern fysik, 5 hp (1TE078) är behörighetskrav för Solenergi - teknik och system, 10 hp, (1TE028). 1TE028 är behörighetskrav för 1TE724 (kan läsas parallellt). 1TE678 är den rekommenderade kursen inom solenergi i programmet.

Period 4

1TE840 Examensarbete i förnybar elproduktion 15 hp endast för studenter som önskar avsluta med en magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

Endast en av följande kurser i solenergi kan tas med i en examen:  1TE678, 1TE028 eller 1TE712.

Period 2

Termin 4