Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Master's Programme in Electrical Engineering

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Kursen 1TE670 Roterande elektriska maskiner byter årskurs från årskurs 2 till 3 och ges därför inte läsåret 2017/2018. Kursen är obligatorisk för examen.

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik ombedes kontakta studievägledaren.

Studieplanen görs om något, bland annat finns det kurser som byter årskurs.

Termin 7

Profilering erbjuds mot förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system.
För examen krävs minst 40 hp inom en profil. Observera att vissa kurser krävs som förkunskap för senare kurser.

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

Termin 9

Period 1

Period 2

Följande kurser erbjuds inom profilering mot förnybar elgenerering: 1TE765, 1TE029, 1TE038, 1TE043, 1TE737, 1TE766, 1TD395, 1TE690, 1KB270, 1TE700, 1TE678, 1TE065, 1TE716, 1TE675, 1TE765, 1TE692 och 1TE726.
Följande kurser erbjuds inom profilering mot styrning av elektriska system: 1TE651, 1RT495, 1TE663, 1TE747, 1TE737, 1TE766, 1TD722, 1TD395, 1FA259, 1TE039, 1RT496, 1TE675, 1TE765, 1TE692 och 1TE726.

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp
School of Entrepreneurship in Uppsala
Termin 9-10, Ej platsgaranti. Även för studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan gäller kravet om 40 hp inom en profil inom examenskravet.

Tillvalskurser:
(1TE692 i mån av resurser).

Period 2

Period 4

* Obligatorisk