Studieplan för Kandidatprogram i miljövetenskap

Bachelor's Programme in Environmental Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4Tillvalskurser: