Studieplan för Kandidatprogram i digital affärsutveckling

Bachelor's Programme in Digital Business Development

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

eller

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från VT 2020: