Studieplan för Masterprogram i matematik

Master's Programme in Mathematics

Inriktning: Tillämpad matematik och statistik (Applied Mathematics and Statistics)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TMA2M
 • Inriktningskod: TIMS
 • Fastställd: 2015-11-12
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2017/120
 • Studieplanen gäller från: HT 2018
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

eller

Kursen 1MS369 ges jämna år och kursen 1MS370 udda år.

Termin 2

Kursen 1MS009 ges jämna år och kursen 1MS900 udda år.

Den som avser att avlägga magisterexamen skall välja kursen:

Termin 3

Kurserna 1MA217 och 1MS033 ges jämna år och kursen 1MA227 udda år.

Termin 4

Förutom bland kurserna ovan kan kurser väljas från de övriga inriktningarnas kursutbud och från andra program inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Studenten har också tillgång till:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2018:

 • Senaste studieplan för inriktningen Tillämpad matematik och statistik (giltig från HT 2018)