Studieplan för Kandidatprogram i fysik

Bachelor's Programme in Physics

Inriktning: Fysik (Physics)

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TFY1K
 • Inriktningskod: FYSI
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2017-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2017/120
 • Studieplanen gäller från: HT 2018
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi

Studieplan(er)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Övriga kurser

Övrig kurs med ej fastställd period:

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

eller

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4