Studieplan för Masterprogram i forensisk vetenskap

Master's Programme in Forensic Science

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: MFV2M
 • Fastställd: 2008-03-31
 • Beslutad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
 • Reviderad: 2019-01-29
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
 • Diarienr: MEDFARM 2018/486
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp

3MG024 Litteraturprojekt i forensisk biologi 15 hp

alternativt

​3MG105 Examensarbete 45 hp

Termin 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)