Studieplan för Masterprogram i forensisk vetenskap

Master's Programme in Forensic Science

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: MFV2M
  • Fastställd: 2008-03-31
  • Beslutad av: Programkommittén för biomedicinprogrammet
  • Reviderad: 2019-01-29
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2018/486
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten
  • Ansvarig institution: Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp
3MG024 Litteraturprojekt i forensisk biologi 15 hp
alternativt
​3MG105 Examensarbete 45 hp

Termin 4

* Obligatorisk