Studieplan för Masterprogram i hållbar utveckling

Master's Programme in Sustainable Development

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: THU2M
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Termin 1

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1GV041 är till för studenter som ska avlägga en magisterexamen.

Termin 3

Den tredje terminen inleds med en kurs, som har tematiskt fokus på energi, vatten och livsmedel och kursen är även förberedande för examensarbete inom dessa områden. Denna termin har studenten även möjlighet att läsa kurser för att fördjupa sig i hållbarhetsfrågor antingen inom sitt kandidatämne eller inom annat ämnesområde. Här finns även möjlighet att göra praktik på 15 hp.

1GE033 utgår fr. o. m. ht 2020.

Termin 4

EX0901 Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development (SLU)

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Miljövetenskap (huvudområde vid SLU) A2E

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)