Studieplan för Masterprogram i energiteknik

Master's Programme in Energy Technology

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TET2M
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Tekniska utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-13
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Första året på denna utbildning läses antingen vid Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Tyskland, eller vid Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon, Portugal, enligt separata studieplaner för MSc ENTECH, som ges inom ramen för InnoEnergy: http://www.innoenergy.com/education/master-school/our-master-programmes/msc-energy-technologies-entech/

Termin 2

Första året på denna utbildning läses antingen vid Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe, Tyskland, eller vid Instituto Superior Técnico (IST), Lissabon, Portugal, enligt separata studieplaner för MSc ENTECH, som ges inom ramen för InnoEnergy: http://www.innoenergy.com/education/master-school/our-master-programmes/msc-energy-technologies-entech/

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4