Studieplan för Masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap

Master's Programme in Computational Science

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen

Termin 2

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 3

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

1MS009 ges jämna år.

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 4

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Kursen 1TD908 är för magisterexamen.

Termin 3

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 1

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Tillämpad beräkningsvetenskap

Period 2

Individuellt val av kurser i inriktningsämnen.

Termin 4

Period 3

Period 4

Förutom de ovan angivna valbara kurserna finns även 1TD322 och 1TD326, se nedan, som medger särskild, individualiserad specialisering. Kurser om maximalt 30 hp kan också väljas från andra områden, inom och utom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.