Studieplan för Masterprogram i bioinformatik

Master's Programme in Bioinformatics

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Biologibakgrund

Period 1

Period 2

1DL301 och 1TD349 är för studenter med biologibakgrund.

Datavetenskaplig bakgrund

Period 1

1MB439 är för studenter med datavetenskaplig bakgrund.

Period 2

Termin 2

Bägge ingångarna

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Tillvalskurser
Dessa kurser går i olika perioder och kan läsas under programmets gång som alternativ till andra kurser.

1MB720 är enbart för de studenter som ska ta ut en magisterexamen