Studieplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (Secondary Education)

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: UKL2Y
  • Inriktningskod: GRUN
  • Fastställd: 2012-10-11
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2020-02-19
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2018/154
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Termin 1

Termin 2

Termin 3

* Obligatorisk