Studieplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i gymnasieskolan, komprimerad studiegång (Upper Secondary Education)

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: UKL2Y
  • Inriktningskod: GYMK
  • Fastställd: 2018-05-31
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2019-08-12
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2018/154
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

Termin 1

Sommartermin 1

Termin 2

Hösttermin

Termin 3

Vårtermin

Termin 4

Sommartermin 2

Bedömning och betygssättning, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå

* Obligatorisk