Studieplan för Kompletterande lärarutbildning

Bridging Teacher Education Programme

Inriktning: Inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Upper Secondary Education)

  • 90 högskolepoäng
  • Programkod: UKL2Y
  • Inriktningskod: GYMN
  • Fastställd: 2013-05-27
  • Beslutad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Reviderad: 2019-09-05
  • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Diarienr: UTBVET 2018/154
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Studieplan(er)

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Bedömning och betygssättning, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
VFU III, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå
Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete, ämneslärare 7,5 hp
avancerad nivå

* Obligatorisk