Studieplan för Masterprogram i industriell ledning och innovation

Master's Programme in Industrial Management and Innovation

Termin 1

Period 1

1TE779 och 1TE776 ges även termin 3.

Period 2

1TE777 och 1TE775 ges även termin 3.

Observera att 1TE061, 1TE687 och 1TE743 är kurser på grundnivå, vilket innebär att du kanske har studerat liknande kurser i din kandidatexamen.

För studenter som inte har studerat industriell ledning eller projektledning rekommenderar vi 1TE061, 1TE743 och 1TE727. 1TE727 och 1TE743 är förkunskapskrav till senare kurser och 1TE061 krävs för 1TE775. För studenter som redan har studerat industriell ekonomi och projektledning rekommenderas 1TE779 och 1TE776.

1TE736 och 1TE685 är förkunskapskrav till senare kurser. För den tredje kursen under perioden kan du välja mellan 1TE027, 1TE777 och 1TE775

Termin 2

Period 3

1TE687 och 1TE735 är förkunskapskrav till senare kurser. Du kan välja mellan 1TE063 och 1TE684 (du måste välja en av dem för att gå 1TE051 i period 4)

Period 4

1TE851 Examensarbete i Industriell teknik (ersätter 1TE850 Examensarbete i Industriell ledning och innovation) endast för studenter som avser avsluta med magisterexamen. Ges period 13-14.

Termin 3

Period 1

1TE077 och 1TE763 är förkunskapskrav till senare kurser. Du kan välja mellan 1TE779, 1TE776 eller 1TE772 i period 1 och 1TE777, 1TE775 och 1TE772 under period 2. Observera att 1TE779, 1TE776, 1TE777 och 1TE775 också erbjuds i år 1 period 1-2.

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)