Studieplan för Masterprogram i inbyggda system

Master's Programme in Embedded Systems

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663.
1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT103.
1DT103: En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4.

Termin 2

Period 3

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

 

Antalet platser i kursen 1FA326 är begränsade, urval kan komma att göras
1TE723 är föreläsningsdelen av 1TE663
1DT095 är föreläsningsdelen av 1DT103
1DT103 En del av projektet (kursens andra del) går att genomföra i period 4

Period 4

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Alternativa kurser:

1DT100, 1DT101 och 1DT087 ges i period 13-14.
1DT087 Examensarbete i inbyggda system 15 hp ges endast för studenter som önskar avsluta programmet med magisterexamen.

Termin 3

Period 1

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

Period 2

Rekommenderade kurser:

Alternativ:

1DT100 och 1DT101 ges i period 21-22.

Termin 4