Studieplan för Masterprogram i biologi

Master's Programme in Biology

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Alla kurserna i period 1 utom 1BG393, 1KB105 och 1BG228 är startkurser (första kursen på olika inriktningar) och innehåller den gemensamma delkursen Introduktion till masterstudier - Biologi, 2 hp.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1BG507 ges i mån av resurser.

Termin 3

Period 1

I övrigt för termin 3 se kurserna för termin 1.

Termin 4

Övriga kurser på deltid/sommartid eller ännu ej bestämd tid.