Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Inriktning: Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) (European Palaeobiology Specialisation (Uppsala-Lille))

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: EURO
 • Fastställd: 2014-11-13
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Europeisk paleobiologiinriktning (Uppsala-Lille) (giltig från HT 2019)

Termin 1

På termin 1 läses följande kurser vid Université Lille 1, Frankrike: Sedimentology and Sequence Stratigraphy, 5 hp, Integrated Palaeontology, 5 hp, Bibliographic Review, 5 hp, Micropalaeontology, 5 hp, Palaeoclimatology – Geobiology, 5 hp, Quantitative Methods in Palaeontology, 5 hp.

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)