Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Inriktning: Hållbar hantering av naturresurser (Sustainable and Innovative Natural Resource Management)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: HALL
 • Fastställd: 2015-11-12
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Hållbar hantering av naturresurser (giltig från HT 2019)
Inriktningen hållbar hantering av naturresurser ges gemensamt med Gents universitet, Belgien och Freibergs tekniska högskola, Tyskland. Termin 1 på denna inriktning läses vid Gents universitet, termin 2 läses vid Uppsala universitet och sommarterminen vid Freibergs tekniska högskola. Termin 3 och 4 läses antingen vid Gents universitet, Uppsala universitet eller vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 1

Inriktningen läser följande kurser vid Gents universitet under termin 1:

 • Introduction to the circular economy, economics and management of natural resources 4 hp,
 • Clean technology 5 hp,
 • Rational use of materials 5 hp,
 • Environmental inventory techniques 3 hp,
 • Resource recovery technology 5 hp.
 • Problems and innovations in the process chain of rare resources 4 hp, läses vid Freibergs tekniska högskola.
Kursen Resurskemi 9 hp ges som distanskurs under hela året, 4 hp läsas under hösten vid Gents universitet, 5 hp läses under våren vid Uppsala universitet och kompletteras i sommarskolan vid Freibergs tekniska högskola.

Termin 2

Period 3

alternativt

Period 4

Resurskemi, 5 hp
(Kursen Resurskemi 9 hp ges från Freibergs tekniska högskola som distanskurs under termin 1 och 2 och på plats i en sommarkurs).

Termin 3

Studenterna kommer att delas i tre olika grupper för att läsa inom teman georesurser och prospektering vid Uppsala Universitet, hållbara processer vid Freibergs Tekniska Högskola alternativt resursåtervinning och hållbar material vid Gents Universitet.

Period 1

Period 2

Marknadsundersökning och affärsplan, 5 hp (distanskurs som ges vid Freibergs Tekniska Högskola, tillsammans med Uppsala universitet och Gents universitet

Termin 4

Övriga kurser (olika perioder)