Studieplan för Masterprogram i geovetenskap

Master's Programme in Earth Science

Inriktning: Hydrologi/hydrogeologi (Hydrology/Hydrogeology)

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TGV2M
 • Inriktningskod: HYDR
 • Fastställd: 2011-11-10
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan för inriktningen Hydrologi/hydrogeologi (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Eller:

Period 2

alternativt

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Övriga kurser (varierade perioder)