Studieplan för Masterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: THD2M
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-15
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Termin 1

Period 1

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Valfria kurser 15 hp

Årskurs 2, preliminärt läsår 2019/2020

Termin 3

Inriktning Hållbara naturbaserade destinationer

Period 1

Period 2

Inriktning Tillämpad kulturarvspolitik

Period 1

Period 2

Inriktning Entreprenörskap för destinationsutveckling

Period 1

Period 2

Termin 4

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)