Studieplan för Masterprogram i tillämpad bioteknik

Master's Programme in Applied Biotechnology

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: TTB2M
  • Fastställd: 2009-05-06
  • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-15
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

1BG353 väljs av studenter som ska ta en magisterexamen.

Ingen platsgaranti för kurserna 1MB433 och 1MB463.

Termin 3

Period 1

Period 2

Under år två kan studenterna även läsa kurserna nedan.

Termin 4

Period 3

Ingen platsgaranti för kurserna 1MB433 och 1MB463.

Period 4