Studieplan för Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

Bachelor's Programme in Energy Transition - Sustainability and Leadership

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: TEO1K
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-15
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019
  • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Årskurs 3, preliminärt läsår 2020/2021

Termin 5
Valfria kurser 30 hp

Termin 6
Projekt i tvärvetenskaplig praktik 10 hp
Vetenskaplig metod II 5 hp
Självständigt arbete i hållbar energiomställning 15 hp

Tillvalskurser (valfria perioder)
Praktik i hållbar energiomställning 5 hp
Praktik i hållbar energiomställning 10 hp
Praktik i hållbar energiomställning 15 hp

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)