Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Master's Programme in Chemical Engineering

  • 300 högskolepoäng
  • Programkod: TKT2Y
  • Fastställd: 2014-11-11
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2018-11-13
  • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2018/144
  • Studieplanen gäller från: HT 2019

Termin 1

Period 1

Integrerat i kurs 1KB000 (Kemiska principer I) erbjuds studenterna att läsa Studieteknik, 1 hp.

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

1KB211, 1KB502, 1KB210, 1KB705, 1TM663, 1KB204 ligger på materialinriktningen. 1KB419, 1KB502, 3FF218, 1KB428, 3FF219, 3FK150 ligger på läkemedelsinriktningen.

Termin 7

Inriktning material

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Period 1

Period 2

Termin 8

Inriktning material

Period 3

Period 4

Inriktning läkemedel

Period 3

1KB470, 1KB453 och 3FB207 kan ställas in vid för få sökande.

Period 4

Termin 9

Inriktning material

Period 1

Period 2

Inriktning läkemedel

Period 1

Period 2

Kurserna 3FG240, 3FB225 och 3FK228, kan ställas in vid för få sökande.

Termin 10

Både inriktning material och läkemedel

Entreprenörsskolan i Uppsala, 60 hp, ej platsgaranti.

Period 1-4 årskurs 5.

OBSERVERA att tillvalskurserna Innovationsledning och Kundfokuserad produktutveckling inte kan medräknas inom examenskravet för studenter som läser Entreprenörsskolan i Uppsala.

Tillvalskurser:

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)