Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik

Master's Programme in Electrical Engineering

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

1TE661 Signaler och system ges 2 gånger under läsåret 2019/2020 eftersom kursen byter årskurs. Studenter som läser kursen i årskurs 2 läser ytterligare kurs i årskurs 3 enligt studieplanen 2020/2021.

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Student som önskar avbryta civilingenjörsprogrammet för att istället ta ut en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik ombedes kontakta studievägledaren.

Termin 7

Profilering erbjuds mot förnybar elgenerering eller styrning av elektriska system.

För examen krävs minst 40 hp inom en profil. För profilering mot förnybar elgenerering krävs antingen 1TE744 Elektriska Transmissionssystem eller 1TE700 Elkraftsystemanalys. Observera att vissa kurser krävs som förkunskap för senare kurser.

Följande kurser erbjuds under årskurs 4 inom profilering mot förnybar elgenerering:

1TE765, 1TE029, 1TE690, 1TE626, 1TE766, 1TE726, 1TE078, 1TE038, 1TE043, 1TE737, 1TE692, 1DT395.

Följande kurser erbjuds under årskurs 4 inom profilering mot styrning av elektriska system:

1TE765, 1TE651, 1RT495, 1TE626, 1TE766, 1TE726, 1TE663, 1TE078, 1TE747, 1TE737, 1TE692, 1TD722 och, 1TD395.

Period 1

Period 2

Termin 8

Period 3

Period 4

1TE692 ges i mån av resurser.

Termin 9

1TE716 ges i mån av resurser.

Följande kurser erbjuds i årskurs 5 inom profilering mot förnybar elgenerering:

1TE690, 1KB274, 1TE700, 1TE678, 1TE065, 1TE716, 1TE675.

Följande kurser erbjuds i årskurs 5 inom profilering mot styrning av elektriska system:

1TE784, 1TE039, 1RT496, 1TE675.

Period 1

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp

School of Entrepreneurship in Uppsala

Termin 9-10, Ej platsgaranti. Även för studenter som ersätter kurserna i åk 5 med studier inom Entreprenörskolan gäller kravet om 40 hp inom en profil inom examenskravet.

Tillvalskurser:

Period 4

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2019:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)