Studieplan för Kandidatprogram i matematik

Bachelor's Programme in Mathematics

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: TMA1K
 • Fastställd: 2008-05-08
 • Beslutad av: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-15
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Diarienr: TEKNAT 2018/144
 • Studieplanen gäller från: HT 2019
 • Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Ansvarig institution: Matematiska institutionen

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2019)

Termin 1

Period 1

Frivillig extrakurs:

Period 2

Frivillig extrakurs:

Termin 2

Period 3

Alternativa kurser:

Frivillig extrakurs:

Period 4

Alternativ kurs:

Frivillig extrakurs:

Termin 3

Period 1

Alternativa kurser:

Period 2

Alternativ kurs:

Termin 4

Kursen 1MA193 Matematikprojekt med LaTeX innehåller ett miniprojekt som kan utföras i önskad period på våren. Därför kan man välja en 5 hp kurs antingen i period 3 eller i period 4.

Period 3

Alternativa kurser:

Period 4

Alternativa kurser:

Kursen 1MA031 Mängdlära, ges endast jämna år.

Termin 5

Årskurs 3
Studenten kan välja bland ovan för terminerna 1-4 angivna kurser och bland nedan uppräknade kurser, förutsatt att förkunskapskraven är uppfyllda. Kurser om maximalt 30 hp ur fakultetens övriga utbud kan också läsas inom programmet. Observera att för kandidatexamen krävs att ett examensarbete om 15 högskolepoäng genomförs. Kandidatexamen kan tas med högst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

Valbara kurser inom området matematik:

Period 1

Period 2

Kursen 1MS369 Generaliserade linjära modeller ges endast jämna år.

Kursen 1MS370 Analys av kategoriska data ges endast udda år.

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Period 1

Period 2

Valbara kurser inom området fysik:

Period 1

Period 2

Valbara kurser inom området nationalekonomi:

Kurspaket Nationalekonomi A 30 hp

Termin 6

Valbara kurser inom området matematik:

Period 3

Kursen 1MA259, Differentialtopologi, ges endast udda år

Period 4

Kursen 1MA259, Differentialtopologi, ges endast udda år

Valbara kurser inom området datavetenskap:

Period 3

Period 4

Valbara kurser inom området fysik:

Period 3

Period 4

* Obligatorisk