Studieplan för Kandidatprogram i arkeologi och osteologi

Bachelor's Programme in Archaeology and Osteology

Programet har en fast studiegång termin 1-4, termin 5 ges kurser men kan också innehålla praktik eller utlandsstudier efter den enskilde studentens intresse. Termin 6 väljer studenten huvudområde och skriver examensarbete om 15 hp.

Termin 1

Val av huvudområde.

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Följande kurser ges av institutionen:

  • Att tolka historiska landskap (GIS), 7,5 hp
  • Fältkartering och inventering, 7,5 hp
  • Arkeologi i dagens samhälle (myndigheter, lagstiftning m.m.), 7,5 hp
  • Fördjupad paleopatologi (i samarbete med Medicinsk humaniora), 7,5 hp

Termin 6

Studenten väljer en av kurserna och skriver examensarbete.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2020)