Studieplan för Masterprogram i läkemedelsutveckling

Master's Programme in Drug Discovery and Development

  • 120 högskolepoäng
  • Programkod: FLU2M
  • Fastställd: 2012-09-05
  • Beslutad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten
  • Reviderad: 2019-11-14
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: MEDFARM 2018/1197
  • Studieplanen gäller från: HT 2020
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten

Termin 1

Det första året består av obligatoriska kurser med syfte att ge studenten en bred kunskap inom läkemedelsutveckling. För studenter som läst motsvarande kurs i sin grundutbildning finns alternativa kurser.

Termin 2

Termin 3

Under det andra året väljer studenten kurser.

Valbara fördjupningskurser 15 hp och del av masterprojekt 45 hp eller valbara fördjupningskurser 30 hp.

Termin 4

Masterprojekt 30 hp eller del av masterprojekt 45 hp.

* Obligatorisk

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2020: