Studieplan för Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Bachelor's Programme in Human Resource Management and Working Life

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Företagsekonomi A, 30 hp, (kurspaket 21131), med följande delkurser:

Termin 4

Termin 5

På termin 5 väljer studenten någon av följande fördjupningar:

Termin 6

På termin 6 väljer studenten C-kurs inom sitt fördjupningsämne:

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2021:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2021)